C餐 歌詞 謝安琪 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
> > > >

謝安琪歌詞
專輯列表
新聞
歌手介紹
相關影音

謝安琪

C餐

作詞:梁栢堅
作曲:周博賢
編曲:周博賢
監製:周博賢

發覺我最愛講廣東話廣府話
個個永遠滿嘴「搞乜嘢」「真係嫁」
偶爾我會轉 TONE 講英文普通話
(國)因為香港是個 Trilingual Centre

A餐有多士花生醬
B餐有 Fish 也有 Chips
C餐有北京的烤鴨口音有三向

最愛有配搭從來不怕麻煩
這裡有性格抗拒不准作答
你有你嘅想法你會有派別風格
看似有好多法歸於冇法

這裡有嗌霎原來都會詳談
這裡夠破格永遠超速兩拍
你信我有想法我會有既定資格
看似冇法一切歸於有法不需施壓

發覺我也愛講鄉下話客家話
與我舅母踢波「落水囉」「冤枉」
我會似百厭妹一輪咀火星話
我要永遠創新慘得過我係呀

更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
A餐喂 A LA CARTE都好過
B餐 冇乜嘢你揀
C餐與 AB 都一轍點解要收貨

我最愛有配搭從來不怕麻煩
這裡有性格抗拒不准作答
你有你嘅想法你會有派別風格
看似有好多法歸於冇法

這裡有嗌霎原來都會詳談
這裡夠破格永遠超速兩拍
你信我有想法我會有既定資格
看似冇法一切歸於有法不需施壓

挑選之間都要態度我信你知道
挑選不到供應創造何必一個模

最愛有配搭從來不怕麻煩
這裡有性格抗拒不准作答
你有你嘅想法你會有派別風格
看似有好多法歸於冇法

倘這裡有嗌霎原來都會詳談
永遠爆冷格壓線抽鞭爆發
你信我有想法我會有既定資格
看似冇法一切歸於有法不需封殺

  1. 感謝 Moon Myth Wong 提供歌詞


回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網